januar neyhetbrev 2021

Kjære familie og venner! Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. - Romerne 8:28 Less mer...January newsletter Norwegian