Februar nyhetsbrev 2021

En spesiell takk til alle dere som utgjør en forskjell i menneskers liv i Nepal og i Asia. Vi er så takknemlig for deres bønner og gaver. Less mer...Februar 2021 norsk