NGO

Vår frivillige organingasjon i Nepal heter «Reach the Unreached-Nepal» og ble startet i 1999. Hovedmålet med denne organisasjonen har alltid vært humanitært og sosial arbeid og den drives av ett styre på 9 personer. Den er registrert og godkjent av distrikstkontoret i Katmandu og er også tilknyttet helse- og omsorgsdepartementet.

Organisasjonens hovedoppgaver er
– å etablere barnehjem for gate- og foreldreløse barn og å etablere gamlehjem for eldre og husløse mennsker.
– å gi teoretisk og praktisk utdannelse for å høyne prosenten av de som kan lese og skrive i landet.
– å samarbeide med helse sektoren ved å organisere helse kurs, workshops, klinikker og sykehus
– å hjelpe mennesker i avsidesliggende områder ved å sørge for rent drikkevann, bygge broer og hjelpe med humanitære behov i henhold til situasjonen og omstendighetene.

Mål og hensikt for vår lokale organisasjon:

  • Å hjelpe gatebarn, foreldreløse, fattige og trengende barn igjennom å sørge for trygghet, utdannelse, mat, sted å bo, rådgivning og etablerte barnehjem.
  • Å forsørge eldre med deres mest elementære behov, hjelpe dem av gaten og gi dem medisinsk hjelp og ett sted å bo.
  • Å undervise mennesker igjennom forskjellig praktisk og teoretisk undervisning, høyne leseferdighetene i landet igjennom å etablere skoler og kurs.
  • Å samarbeide med helse sektoren igjennom å organisere helseseminarer, kurs, klinikker og å etablere sykehus
  • Å hjelpe mennesker i landlige og unådde områder ved å gi dem rent drikkevann, bygge bruer og å hjelpe mennesker med hunamitære behov i deres situasjon og omstendighet
  • Å hjelpe mennsker igjennom programmer hvor de kan selv jobbe seg selv ut av fattigdom. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å gi familier gårdsdyr, mikrolån, hjelp til å starte egen bedrift osv.