MENIGHETSPLANTING

Vi støtter flere menigheter og pastorer. Vårt mål er at de skal klare seg selv uten økonomisk støtte utenfra. Men mange av dem ønsker å bli under vårt lederskap og blir med under “Compassion for Asia. Alle våre menigheter fungerer for seg selv og styrer sin egen økonomi. Vårt mål er ikke først å fremst å støtte menigheter økonomisk, men å plante nye menigheter, se dem vokse og så klare seg selv.
Vi ønsker også å hjelpe dem å få sine egne kirkebygg som kan beskytte dem mot forfølgelsen utenfra. Målet vårt er å bygge 5 menighetsbygg hvert år.

De fleste av våre menigheter er startet igjennom våre nyutdannede bibelskole studenter. Mange av dem reiser tilbake til landsbyene med ny glød og deler evangeliet der og starter små fellesskap og grupper. Disse stedene ville ikke ha blitt nådd dersom disse studentene ikke hadde reist dit.
Vår visjon er å plante 10 nye menigheter hvert år. Selv om vi ikke har nådd dette målet ennå er det noe vi jobber mot.
Menighetsplanting er veldig spennende, men også veldig mye arbeid. Så vær med å be for disse nye menighetene.