TJENESTER

Compassion for Asia sitt arbeid består blant annet av;

  • Bibelskole
  • Barnehjem
  • Gamlehjem
  • Pastor og lederskaps seminarer, samt evangelistiske møter
  • Menigheter; i lokale unådde områder
  • Sosial og humanitært arbeid; gratis undervisning, rent drikke vann, mat til mennesker i nød, bistand, hjelp til å starte små bedrifter, krisehjelp, veibygging m.m.

For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse til alle som tror: til jøder først, så til hedningene (Romerne 1:16)

Compassion for Asia når de unådde menneske gruppene i Sør Øst Asia, bringer omsorg og er Jesu hender og føtter igjennom å tjene mennesker. Vår hjerte er å bringe evangeliet, sette mennesker fri fra undertrykkelse (Lukas 4:18) og utføre misjons befalingen (Matteus 28:18-20)